List intencyjny — co to jest? Definicja

List intencyjny to z reguły pierwszy dokument podpisywany przez strony transakcji sprzedaży udziałów lub spółki. Bywa także nazywany Memorandum of understanding, czy też non-binding offer (niewiążąca oferta).

W dokumencie tym potencjalny kupujący wyraża chęć nabycia spółki, a strony oświadczają, że prowadzić będą w dobrej wierze rozmowy mające doprowadzić do zamknięcia transakcji (tzw. closing). List intencyjny może mieć jednak dużo bogatszą treść i zawierać np.: opis warunków brzegowych transakcji, harmonogram działań, czy też regulować zasady zachowania informacji w poufności.

Jakie skutki wywołuje list intencyjny?

Czy list intencyjny jest wiążący? Spotkaliśmy się z sytuacją, gdy kupujący mocno naciskał na podpisanie listu intencyjnego. W rozmowach przekonywał sprzedawcę, że to niewiążący dokument, który umożliwi przejście do kolejnego etapu poprzedzającego transakcję, tj. badania spółki (tzw. badanie due diligence). Czy warto zatem podpisywać pochopnie list intencyjny? Naszym zdaniem nie. I to z kilku powodów.

Po pierwsze, nie jest prawdą, że list intencyjny nie wywiera żadnych skutków prawnych. O ile faktycznie, co do zasady, nie jest to umowa, na podstawie której kupujący może dochodzić zawarcia umowy sprzedaży, to jednak wywiera pewne skutki. Dla przykładu, jeżeli w liście zgodziliśmy się nie prowadzić rozmów z innymi potencjalnymi kupującymi, to naruszenie tego obowiązku naraża nas na odpowiedzialność odszkodowawczą.

Po drugie, list intencyjny często wyznacza warunki brzegowe transakcji. Dla przykładu kupujący uzależnia nabycie udziałów lub przedsiębiorstwa od podpisania przez sprzedawcę umowy o zakazie konkurencji. Jeżeli następnie sprzedawca zerwie mocno zaawansowane negocjacje z tego powodu, że nie zgadza się na zawarcie umowy o zakazie konkurencji, to poniesie odpowiedzialność za takie zachowanie. W praktyce może być zobowiązany do zwrotu kosztów obsługi prawnej, np. badania spółki, poniesionych przez potencjalnego inwestora przekonanego, że podpisanie umowy o zakazie konkurencji nie będzie stanowiło problemu.

Po trzecie, ustalenia zawarte w liście intencyjnym usztywniają naszą pozycję negocjacyjną. Jeżeli w liście zgodziliśmy się udostępnić kupującemu wszystkie dokumenty spółki, o które poprosi w ramach badania due diligence, to nie będzie nam łatwo odmówić ich wydania. Nasza pozycja negocjacyjna będzie bardzo słaba. Możemy być pewni, że druga strona powoła się na podpisany przez nas list intencyjny. Nie mówiąc już o tym, że zmieniając zdanie, tracimy wiarygodność, tak potrzebną do doprowadzenia transakcji do skutku.

Jeżeli zmuszeni jesteśmy podpisać dokument bez pomocy prawnika, to zadbajmy o to, aby list intencyjny był jak najkrótszy, na przykład usuńmy wszystkie punkty, które budzą nasze wątpliwości. Nie zapomnijmy także o dodaniu postanowienia potwierdzającego, że list nie nakłada na nas jakichkolwiek wiążących zobowiązań.

Wiesz już, co to jest list intencyjny. Jeżeli chcesz uniknąć pułapek związanych z jego podpisywaniem i dobrze zabezpieczyć swoje interesy w transakcji zakupu spółki lub sprzedaży spółki (przedsiębiorstwa), skontaktuj się z nami. Nasza kancelaria radcowska specjalizuje się w tego typu transakcjach. O jakości świadczonych przez nas usług mogą świadczyć rekomendacje od zadowolonych klientów, które można sprawdzić tutaj.