Sprzedaż udziałów spółki a zmiana wspólników w KRS

Sprzedaż udziałów spółki należy zgłosić online za pośrednictwem modułu e-formularze KRS na stronie internetowej Portalu Rejestrów Sądowych. W systemie należy stworzyć nowy wniosek o zmianę oraz zaktualizować informacje o liczbie udziałów lub osobach wspólników. Jeżeli nabywca nabył mniej niż 10% kapitału zakładowego, to jego danych nie ujawniamy we wniosku; należy jednak zaktualizować ilość i wartość udziałów posiadanych przez sprzedawcę. Analogicznie, jeżeli sprzedaż udziałów w spółce z o.o. spowodowała, że sprzedawca, w rezultacie, posiada mniej niż 10% kapitału zakładowego, należy wykreślić jego dane.

Do internetowego wniosku należy dołączyć listę wspólników, listę adresów osób uprawnionych do powołania Zarządu oraz umowę sprzedaży udziałów. Dodatkowo, jeżeli nastąpiło zbycie wszystkich udziałów w spółce z o.o., a nabywca kupił je wszystkie, do kompletu dokumentów składanych do sądu rejestrowego należy dodać pisemne oświadczenie zawierające:

 1. imię i nazwisko albo firmę i siedzibę jedynego wspólnika;
 2. adres jedynego wspólnika, a także;
 3. wzmiankę o tym, że podmiot ten został jedynym wspólnikiem spółki.

Oświadczenie jedynego wspólnika składane do KRS ma zatem ustalony wzór

Dokumenty papierowe wgrywa się do systemu w formie odpisów elektronicznych, czyli po prostu ich skanów. Jeżeli spółki nie reprezentuje radca prawny lub adwokat, skany papierowych dokumentów muszą zostać poświadczone przez notariusza. Dostępnym rozwiązaniem jest również przesłanie do sądu oryginałów (lub poświadczonych odpisów) papierowych dokumentów w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku online.

Z reguły sprzedawca i nabywca udziałów nie chcą składać do akt rejestrowych spółki całej treści, jaką zawiera umowa sprzedaży udziałów. Umowa taka będzie bowiem dostępna dla każdej osoby, która zgłosi się do czytelni KRS w celu przejrzenia akt spółki. Remedium na te obawy jest zlecenie notariuszowi przygotowania wyciągu z treści, jaką ma umowa zbycia udziałów. Zlecając przygotowanie wyciągu, należy wskazać notariuszowi wszystkie postanowienia, które strony chcą zachować w poufności. Nie znajdą się one w wyciągu z umowy. Absolutne minimum, które powinno się znaleźć w dokumencie przekazywanym sądowi to:

 1. oznaczenie rodzaju umowy;
 2. oznaczenie stron transakcji;
 3. postanowienie o przeniesieniu udziałów na nabywcę;
 4. wskazanie ilości zbywanych udziałów.

Jeżeli stoisz przed zadaniem rejestracji sprzedaży udziałów w KRS, a jednocześnie:

 • nie masz wiedzy prawniczej,
 • nie masz czasu na sprawdzanie, które z informacji pozyskanych w Internecie są wiarygodne, aktualne i sprawdzone w praktyce,
 • nie korzystasz ze wsparcia zewnętrznej kancelarii prawnej,
 • chcesz szybko załatwić rejestrację sprzedaży w KRS,

skorzystaj z pomocy naszej kancelarii radcowskiej.

Specjalizujemy się zarówno w transakcjach sprzedaży spółek, jak i sporach między wspólnikami. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje wstępne także wtedy, gdy zamierzasz dokonać zakupu spółki.