Co do zasady bez udziału notariusza się nie obędzie. Umowa sprzedaży udziałów musi zostać podpisana przez strony w obecności notariusza. Notariusz poświadczy fakt własnoręcznego złożenia podpisów pod umową przez obydwie strony. Moim zdaniem nawet w przypadku poddania umowy prawu obcemu, które zezwala na sprzedaż udziałów w zwykłej formie pisemnej, dla bezpieczeństwa warto dokonać transakcji z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Ile kosztuje takie poświadczenie?

Poświadczenie podpisów pod umową sprzedaży udziałów kosztuje kilkadziesiąt złotych. W zależności od długości umowy kolejne kilkadziesiąt złotych zapłacisz za odpisy umowy [odpisy to kopie umowy poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza].

Co powinieneś zabrać ze sobą do notariusza?

Przede wszystkim ważny dokument tożsamości, czyli dowód osobisty lub paszport. Jeżeli reprezentujesz stronę jako członek zarządu, to weź ze sobą aktualny odpis z KRS, który potwierdza Twoje prawo do reprezentacji. Kliknij tutaj,  aby wygenerować taki dokument w 5 minut nie wychodząc z domu .

Jeżeli działasz w charakterze pełnomocnika, to weź ze sobą oryginał pełnomocnictwa.

Czy dwie strony muszą jednocześnie stawić się u notariusza?

Nie jest to konieczne. Umowę można także zawrzeć poprzez złożenie oferty i jej przyjęcie przez drugą stronę.

Jeżeli chcesz dobrze zabezpieczyć swoje interesy w transakcji kupna lub sprzedaży spółki (przedsiębiorstwa), skontaktuj się z nami. Jesteśmy radcami prawnymi z wieloletnim doświadczeniem w tego typu transakcjach. O jakości świadczonych przez nas usług niech świadczą rekomendacje naszych klientów. Sprawdź je tutaj.