Czy sprzedaż udziałów w spółce wymaga udziału notariusza? Co do zasady sprzedaż udziałów w spółce z o.o. bez notariusza się nie obędzie. Umowa sprzedaży udziałów musi zostać podpisana przez strony w jego obecności. Notariusz poświadczy fakt własnoręcznego złożenia podpisów pod umową przez obydwie strony. Moim zdaniem nawet w przypadku poddania umowy prawu obcemu, które zezwala na sprzedaż udziałów w spółce z o.o. w zwykłej formie pisemnej, dla bezpieczeństwa warto dokonać transakcji z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Ile kosztuje takie poświadczenie?

Koszty notarialne poświadczenia poświadczenia podpisów przy sprzedaży udziałów to kilkadziesiąt złotych. W zależności od długości umowy kolejne kilkadziesiąt złotych zapłacisz za odpisy umowy [odpisy to kopie umowy poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza].

Co powinieneś zabrać ze sobą do notariusza?

Przede wszystkim ważny dokument tożsamości, czyli dowód osobisty lub paszport. Jeżeli reprezentujesz stronę jako członek zarządu, to weź ze sobą aktualny odpis z KRS, który potwierdza Twoje prawo do reprezentacji. Kliknij tutaj, aby wygenerować taki dokument w 5 minut, nie wychodząc z domu.

Jeżeli działasz w charakterze pełnomocnika, to weź ze sobą oryginał pełnomocnictwa uprawniającego Cię do zawarcia umowy sprzedaży udziałów spółki z o.o.

Czy dwie strony muszą jednocześnie stawić się u notariusza?

Czy umowa sprzedaży udziałów musi być poświadczona notarialnie w obecności obu stron? Nie jest to konieczne. Umowę można także zawrzeć poprzez złożenie oferty i jej przyjęcie przez drugą stronę.

Jeżeli chcesz dobrze zabezpieczyć swoje interesy w transakcji zakupu spółki lub sprzedaży spółki (przedsiębiorstwa), skontaktuj się z nami. Jesteśmy kancelarią radcowską z wieloletnim doświadczeniem w tego typu transakcjach. O jakości świadczonych przez nas usług świadczą referencje naszych klientów. Sprawdź je tutaj.