W jakiej formie zawrzeć umowę?

W praktyce większość takich umów zawierana jest w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Przy dużych transakcjach, z daleko idącej ostrożności, spotkać można także umowy zawierane w formie aktu notarialnego. Za najwyższą gwarancję bezpieczeństwa jaką daje akt notarialny trzeba jednak z reguły więcej zapłacić. Maksymalny koszt poświadczenia podpisów to 300 zł plus koszty odpisów umowy przygotowanych przez rejenta (z reguły kilkadziesiąt złotych). Koszt aktu notarialnego może wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych. W tym przypadku wynagrodzenie notariusza zależy bowiem od wartości przenoszonych udziałów.

Do tej pory nie natknęliśmy na wyrok sądowy, który kwestionowałby ważność umowy zawartej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Naszym zdaniem taka forma zawarcia umowy jest prawidłowa.

Czy potrzebuję zgody na darowiznę udziałów?

Wymóg uzyskania takiej zgody może wynikać z umowy spółki. Przed udaniem się do notariusza koniecznie sprawdzić jej treść.

Z umowy spółki może także wynikać, że o planach przekazania udziałów powinieneś poinformować spółkę oraz wspólników. Często pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów. Niewykluczone, że prawo takie przysługuje im także na wypadek planów obdarowania kogoś udziałami.

Zawarłem umowę darowizny – co dalej?

Po podpisaniu umowy darowizny poinformuj spółkę o tym, że nie jesteś już jej wspólnikiem. Najlepiej przekazać spółce odpis podpisanej umowy darowizny.

Od chwili poinformowania spółki o darowiźnie obdarowany będzie traktowany jako wspólnik. Oznacza to, że będzie mógł brać udział w podejmowaniu uchwał i decydowaniu o działalności spółki. Czy nowy wspólnik będzie mógł domagać się zwrotu na jego rzecz dopłat wniesionych przez Ciebie do spółki? Na to pytanie odpowiadamy w naszym tekście zamieszczonym tutaj.

Jeżeli chcesz dobrze zabezpieczyć swoje interesy w transakcji kupna lub sprzedaży spółki (przedsiębiorstwa), skontaktuj się z nami. Jesteśmy radcami prawnymi z wieloletnim doświadczeniem w tego typu transakcjach. O jakości świadczonych przez nas usług niech świadczą rekomendacje naszych klientów. Sprawdź je tutaj.