Transakcja sprzedaży udziałów nie kończy się na samym podpisaniu umowy sprzedaży. To, co szczególnie ważne dla Ciebie to pewność, że pieniądze za udziały trafią na Twoje konto. Jak najlepiej zabezpieczyć płatność ceny za udziały?

Po pierwsze, w umowie sprzedaży powinien znaleźć się zapis, zgodnie z którym przejście udziałów na kupującego następuje z chwilą zapłaty. W ten sposób niejako dopingujemy kupującego do szybkiego zapłacenia ceny. Do czasu, gdy jej nie zapłaci, nie stanie się właścicielem spółki. To z kolei blokuje możliwość m.in. dokonania zmian w Zarządzie spółki.

Po drugie, zabezpiecz pieniądze u notariusza lub na rachunku bankowym. Możesz umówić się z kupującym, że przed podpisaniem umowy wpłaci on cenę za udziały na rachunek bankowy notariusza lub specjalnie w tym celu utworzony rachunek bankowy (rachunek powierniczy lub escrow). Kupujący i sprzedawca mogą ustalić, że warunkiem wypłaty pieniędzy kupującemu może być przykładowo samo podpisanie przez strony umowy sprzedaży. To jeden z najbezpieczniejszych sposobów zabezpieczenia płatności ceny za udziały. Wadą tego rozwiązania są koszty związane z obsługą depozytu notarialnego lub specjalnych rachunków powierniczych/escrow. Jeżeli masz trudności ze znalezieniem atrakcyjnej oferty, skontaktuj się z nami. Sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie Ci pomóc.

Po trzecie, nie komplikuj rozliczenia. Z naszego doświadczenia wynika, że cena za udziały powinna trafić jak najszybciej na konto sprzedawcy. Wielomiesięczna spłata ceny w ratach zwiększa ryzyko tego, że pieniądze nie trafią na Twoje konto. Zastanów się, czy to Ty – jako sprzedawca – powinieneś „finansować” Kupującego, zgadzając się na spłatę ceny rozłożoną w czasie na wiele miesięcy? Tym zajmują się przecież banki. Zamiast kredytować kupującego warto rozważyć udzielenie mu kilkuprocentowej bonifikaty w zamian za szybszą zapłatę ceny. Spłata ceny rozłożona w czasie na wiele miesięcy niesie ze sobą także i to ryzyko, że kupujący udziały będzie na siłę doszukiwał się wad spółki, szukając powodów do potrącenia kolejnej raty ceny z odszkodowaniem za rzekome wady. Odpowiednio skonstruowane warunki wypłaty pieniędzy z depozytu lub rachunku powierniczego/escrow mogą ograniczyć takie ryzyko. Niemniej ogólna reguła pozostaje ta sama: im prostsze i szybsze rozliczenie, tym bezpieczniejsza transakcja dla Ciebie.

Jeżeli chcesz dobrze zabezpieczyć swoje interesy w transakcji kupna lub sprzedaży spółki (przedsiębiorstwa), skontaktuj się z nami. Jesteśmy radcami prawnymi z wieloletnim doświadczeniem w tego typu transakcjach. O jakości świadczonych przez nas usług niech świadczą rekomendacje naszych klientów. Sprawdź je tutaj.